Jens Stoltenberg er ikke ærlig når han sier at norske tunneler er trygge. Det skriver Laila og Einar Morland i et åpent brev til statsministeren som først ble publisert på tv2.no.

Helter

Familien var på vei gjennom Gudvangatunnelen mandag da et vogntog tok fyr. De fikk reddet med seg seks mennesker på veien ut.

— Vi fikk livet i gave og følte at vi burde bruke det til noe. Dette kunne blitt en nasjonal katastrofe, sier Einar Morland.

Han understreker at brevet ikke er politisk motivert, men at de ønsker å forhindre lignende hendelser, og etterlyser strakstiltak.

— Det var mange ting vi savnet i tunnelen, for eksempel var det ikke lys , eller en betongkant som kunne tatt imot bilhjulet og hindret biler i å kjøre i fjellveggen, sier Morland.

Katastrofe

Motivasjonen for å skrive brevet er at myndighetene tar hendelsen på alvor, sier Morland.

«Vi leser i avisene at både du og din samferdselsminister uttaler at ”norske tunneler er trygge”. Ville dere sagt dette dersom kvoten med flaks hadde vært litt mindre og det hadde blitt en katastrofe? I motsetning til deg var vi og mange andre tilstede i Gudvangatunnelen og har nettopp opplevd på kroppen at norske tunneler ikke er trygge,» skriver Morland i brevet.

Fornøyd med helsevesenet

Morland sier at de er svært fornøyd med oppfølgningen de har fått av helsevesenet etter ulykken. Hele familien har takket ja til profesjonell hjelp, og har i tillegg fått god støtte fra familie og venner.

— Vi ble tatt imot av 20 venner og naboer da vi kom hjem rundt midnatt. Det var fantastisk og rørende, forteller Morland.

De har konsentrert seg om å fordøye den dramatiske opplevlesen, og har ikke fulgt mediedekningen tett, sier han.

— Vi så først overskriftene om Stoltenbergs uttalelser fredag. Da satte vi oss ned og skrev brevet sammen. Dyktige fagfolk har sikkert blokken full av strakstiltak, sier han.

Spesielt

Uken som har gått har vært svært spesiell for familien.

— Hvis vi kan påvirke noen til å gjøre norske veier tryggere, så vil vi gjerne bruke opplevelsen til noe kontruktivt, sier Morland.

— Denne typen opplevelser man har med seg resten av livet.