Høye lufttemperaturer forrige uke gjorde vannet ved badestedene i Bergen godt og varmt. Temperaturene i vannet forrige uke strakk seg helt til i overkant av 21 grader flere steder.

Nå viser det seg at de høye badetemperaturer gjør det fristende å hoppe i havet på flere måter enn én.

Liker ikke varmt vann

— Det har vært usedvanlig lite brennmaneter. Dette har høyst sannsynlig sammenheng med de høye temperaturene i sjøen. Når det blir så godt og varmt i vannet liker ikke brennmanetene seg, og de slipper seg da heller ned til dypere vann, forklarer forsker Anders Jelmert ved Havforskingsinstituttet.

Ved instituttet holder de oversikt over mengden brennmaneter. I Sør-Norge har det så langt vert magert ved instituttets tellested. Her observerer de månedlig hvor mange maneter som i snitt befinner seg i et avgrenset sjøområde.Fra 1992 til 2013 har snittet ligget på 11 maneter i juni og 9 i juli. I år har de i snitt bare observert én manet i juni og to i juli, med andre ord har sommermånedene ligget langt under normalen.

— Det er ikke noe spesielt annet enn været som skal tilsi at dette skjer, så det er nok midlertidig, men veldig gledelig og hyggelig for badegjestene, sier Jelmert.

Kan komme tilbake

Hans kollega Lars Johan Naustvoll tror det dreier seg om en kombinasjon av varmt overflatevann og fralandsvind som har holdt manetene borte fra badeplassene i sommer.

— Tidligere har vi gjerne hatt skiftende vær, det har vert kaldt og ofte mye pålandsvind. Da trives manetene helt i overflaten i viker og ved badestrender, sier Naustvoll.

Selv er han svært glad manetene nå er borte fra sommerstrendene.— Men, vi risikerer å få de ganske raskt tilbake om vi får et værskifte. Hvis vi får mye vind og kaldere vær blåser det varme overflatevannet fort bort, og vi kan forvente at brennmanetene da kommer tilbake like brått som de forsvant, sier Naustvoll.