Fiskere har i flere år bekymret seg for en nykommer som ble sett i norske farvann for første gang i 2005. Amerikansk lobemanet er nemlig kjent som en slukhals. I 1980-årene var den en viktig grunn til at Svartehavet nærmest ble tømt for fisk.

Årsaken er at amerikaneren eter enorme mengder dyreplankton, og dermed blir det lite mat igjen til fisken.

Trussel

De siste årene har arten spredd seg utenfor Sør— og Vestlandet, der den har fremstått som en trussel mot fiskeribransjen.

Nå viser det seg imidlertid at fiskerne har en beskyttende soldat der ute i havet: brennmaneten.

— Den spiser lobemanetene, sier dr. Aino Hosia ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Forskeren har påvist for første gang at brennmanetene får i seg store mengder av de skumle nykommerne.

— Dette begrenser den skadelige effekten av den amerikanske lobemaneten, sier hun om resultatene, som ble omtalt i tidsskriftet New Scientist onsdag.

Sikrer verdiene

Funnet er særdeles gode nyheter for Norges nest største industri, fiskeribransjen - og dermed for deg og meg. I år eksporteres norsk fisk for om lag 50 milliarder kroner, og næringen tilfører landet store skatteinntekter.

Neste gang du blir brent av en brennmanet, bør du kanskje ikke bli altfor sint på den. Dyret beskytter tross alt både middagen og lommeboken din.

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!