For to dager siden skrev bt.no om forskrekkede naboer som reagerte på at huset tvers over veien skulle brukes som brannøvingshus. Huset ligger like ved Østre Nattlandsfjellet barnehage, og Bergen brannvesen hadde planlagt å kjøre nedbrenningsøvelser i tre uker.

— Vi trodde først det var en forsinket aprilspøk, sa nabo Tore Monsen til bt.no.

Nedbrenningen skulle startet i dag.

Men samme dag som bt.no skrev om saken, fikk varabrannsjefen i Bergen brannvesen, Karl Otto Nesdal, beskjed om at eieren hadde endret mening.

— Ja, eieren av huset har bestemt seg for å sløyfe nedbrenningen. Det er ikke noe problem for oss, sier Nesdal.

Han understreker igjen at en nedbrenning ville vært uproblematisk for nabolaget.

— Vi ivaretar alltid lovligheten og følger prosedyrene for sikkerhet for å minimere konsekvensene for nabolaget. Vi mener dette ville vært sikkert og at få ville merket det - vi er ikke interessert å provosere naboer, sier Nesdal.

Brannvesenet i Bergen har i snitt fire til fem slike nedbrenningshus i løpet av et år.

BT.NO