— Bergen var tidlig ute med å sette inn ressurser på forebygging, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes.

— Vi doblet ressursene på forebygging i 1996. Siden har vi sett en svært positiv utvikling.

Og tallenes tale er klar. Antallet boligbranner i Bergen har sunket fra 94 i 1997 til 62 i fjor. En reduksjon på 34 prosent.

— I 1997 lå vi på landsgjennomsnittet når det gjelder branner. Nå ligger vi på to tredeler av landsgjennomsnittet, sier Helge Eidsnes.

Redder liv

Brannsjefen peker på at de store byene ofte ligger over landsgjennomsnittet. I Bergen er det motsatt. Og færre branner fører til færre omkomne.

I gjennomsnitt har branner tatt livet av én person i året de siste ni årene. Landsgjennomsnittet skulle tilsi mellom tre og fire.

— Skulle vi ligget på gjennomsnittet, ville det vært minst 18 flere omkomne i branner i Bergen siden 1997. Det er verdt å merke seg, sier brannsjefen.

Eidsnes forklarer utviklingen først og fremst med det brannforebyggende arbeidet som legges ned.

— Vi driver målrettet arbeid etter en informasjonskalender. Vi retter oss inn mot skoleungdom, vi har kampanjer inn mot julen, vi sikter oss inn mot hytteeiere i vinter og påske. Vår og sommer setter vi fokus på grill- og båtsesongen. Vi tror at dette har gitt og gir resultater, sier Eidsnes.

Vestlandet på topp

Eidsnes vil også gi skryt til innbyggerne.

— Vi opplever at bergensere flest har stor oppmerksomhet mot brannsikkerhet. Huseierne i byen gjør en god jobb, i det store og hele.

I tillegg peker Eidsnes på viktigheten av god beredskap.

— Det redder liv og bidrar til at vi har så lave tall.

Men det er slett ikke bare Bergen som opplever en slik positiv utvikling. I Hordaland har antallet boligbranner sunket fra 149 branner i 1997 til 109 i fjor. En reduksjon på 28 prosent. I Sogn og Fjordane ble det ikke registrert mer enn 15 branner i fjor. Ned 42 prosent fra 1997.

Den positive utviklingen gjør at de to vestlandsfylkene havner helt på topp over landets mest brannsikre fylker. I landet som helhet har nemlig antallet boligbranner ikke sunket med mer enn drøyt elleve prosent i tidsrommet 1997 til 2005.

- Respekt og ydmykhet

— Forebyggende arbeid. Det er forklaringen, mener brann- og beredskapssjef i Aurland kommune og styremedlem i Sogn og Fjordane brannbefalslag, Arvid Gilje.

— Og så tror jeg at folk på våre kanter er vant til å passe på seg selv.

Kommende skoleår skal Sogn og Fjordane brannbefalslag ut i alle 6. klasser i fylket.

— I fjor inviterte vi tre klassetrinn på alle skoler, samt alle barnehager i Aurland til åpen brannstasjon. Dessuten har vi samarbeidet med redningsskøytene. Vi er veldig aktive i flere kommuner, sier Gilje.

Også i år ser tallene for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane ut til å følge trenden. Helge Eidsnes vil likevel ikke senke guarden.

— Vi har veldig stor respekt og ydmyket i forbindelse med dette. Plutselig kan vi komme opp i en brann med mange omkomne, så endrer bildet seg. Det handler hele tiden om små marginer.