— Vi har satt kjøreforbud på traileren inntil bremsene er reparert, forteller lensmann Arnljot Veka.

— Traileren står i bunnen av dalen med oppbrente bremser. Vi vurderer anmeldelse. Det spørs om han har kjørt ned dalen uten bremser, eller har kjørt dårlig slik at de brant opp. Det har vært flere tilfeller med østeuropeiske trailere i dårlig stand. Spesielt i vinter der mange har satt seg fast etter å ha kjørt strekningen uten kjettinger. Heldigvis har vi vært forskånet fra de store ulykkene etter at det ble satt opp varselskilt og blinkende lys på strekningen, sier Veka.