Ingen distriktskommuner i Norge har hatt flere gress— og krattbranner enn Fjell de siste ti årene. Onsdag denne uken tok det fyr på Sotra på nytt, denne gangen i Sund kommune.

— Det er rett observert at vi ligger høyt på statistikken, men det skyldes at storbrannen i 2006 trekker kraftig opp, sier brannsjef på Sotra Bjørn Olav Paulsen.

På landstoppen

Bergens Tidende har analysert tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De har registrert antall brannutrykninger i årene fra 2000 til 2010.

I dette tidsrommet registrerte DSB 117 gress- og krattbranner i Fjell kommune. Det er flest av alle kommunene i landet uten bystatus. Til sammen måtte brannmannskap i omegnskommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy slukke 267 gress- og lyngbranner på 2000-tallet.

I Bergen måtte brannmannskap håndtere 409 slike branner i same periode. Det sender naturen i Bergen og omegn mot branntoppen i Norge, tross vårt fuktige klima.

Statistikken lyver

Brannsjef Paulsen mener at statistikken blir skjev fordi branner i kjølvannet av storbrannen i 2006 drar statistikken opp. Det året ble det registrert 37 gress og krattbranner i Fjell av DSB. Men også mange andre kommuner har lignende skjevfordeling, mange med stor overvekt av branner i samme året.

— Det året hadde vi opp mot 60 utmarksbranner, med smått og stort, sier Paulsen.

— Hva er den vanligste årsaken til denne typen branner på Sotra?

— Det er de samme årsakene man finner de fleste andre steder, blant annet skjødesløshet. Noen ganger går det galt med bråtebrenning, noen skyldes barns lek med fyrtøy, og engangsgriller er også en gjenganger, sier Paulsen.

Det var engangsgriller som var årsaken til storbrannen i mai 2006. Rundt 20 kvadratkilometer av øyen, en sjettedel av Fjell kommune, ble svidd av.

Mennesker bak ni av ti

Jo flere mennesker som er i nærheten av naturen, jo større er faren for brann. Oslo troner suverent øverst på brannstatistikken. Trondheim hadde også flere gress- og krattbranner enn Bergen på 2000-tallet.

— Ni av ti branner forårsakes av menneskelig aktivitet, sier konstituert avdelingsdirektør i DSB Hans Kristian Madsen.

Madsen sier at det nå og i en periode fremover er stor brannfare langs kysten, både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, og minner om at det er bålforbud i skog og skogmark fra 15 april til 15 september.

— Bar ild er det som er den mest hyppige årsaken til brann i skog og utmark, sier Madsen. - Uforsiktighet med bål og engangsgriller er en vanlig brannstifter. Når det er sol og fint vær slik som nå, tar folk med seg grillen ut. Da må man være ekstra påpasselig.

Brannfarlige engangsgriller

— Er engangsgriller ekstra brannfarlige?

— Ja! De blir veldig varme, og samtidig er dette enkle konstruksjoner. Setter du den på et brennbart underlag så kan det starte en brann. Grillene må settes og håndteres på ubrennbart område, og man bør bruke dem med omhu, sier Madsen.

Engangsgrillen kan også føre til brann lenge etter at du tror den er slukket.

— Glør kan bli liggende lenge. Vi har eksempler på at brann kan starte flere timer etterpå, hvis det kommer til vind eller brennbart materiale.