Vogntoget holdt en hastighet på 75 kilometer i timen, før Dave Gardien begynte å bremse 70-80 meter fra stedet der vogntoget kjørte av broen.

— Han får problemer med veigrepet. Ulykkesgruppen har registrert aktivitet på ABS-bremsene, så han forsøker å bremse ned. I det øyeblikket vogntoget farer utfor kanten ved brua, er farten 30 km/t, forteller politiførstebetjent Egil Espeland ved Stord lensmannskontor til Haugesunds Avis.

Glatt veibane

Rapporten fra ulykkesgruppen i Statens vegvesen, som politiet mottok torsdag, viser at vogntoget holdt rundt 30 kilometer da det kjørte utfor veien.

Ulykkesrapporten viser at det ikke var noe galt med kjøretøyet, og at det heller ikke er brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

— Her har det vært svært glatt veibane, som har bidratt til at vogntoget har glidd. Rapporten fra vegvesenet styrker vår teori om hva som skjedde, sier Espeland til Haugesunds Avis.

Brukte ikke bilbelte

Ulykkesgruppen fant også at ingen av de to forulykkede brukte bilbelte da ulykken inntraff.

Nå vil rapporten bli vurdert av jurist på saken, politiadvokat Thomas Utne Pettersen.

Statens vegvesen jobber med å se på tiltak for å hindre flere ulykker ved Ådlandsbrua.

GLATT: Ulykkesrapporten viser at det var svært glatte veier den natten vogntoget kjørte utfor veien.
Roar Christiansen