Barnehageutbyggingen i Øyjorden kan havne i Miljøverndepartementet, dersom kommunen ikke er villig til å justere planene.

Fylkesmannen har nemlig fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for den nye barnehagen med plass til 200 barn. Hvis ikke mekling mellom Bergen kommune og fylkesmannen fører frem, havner konflikten hos miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Tomten i Øyjorden er på nesten 10 mål og har ligget der som en fristelse for utbyggere i årevis. I fjor slo bystyret til og vedtok å bruke parsellhagen til barnehage.

En reguleringsplan for området er nå ute på høring i to versjoner. Den ene foreslår å bruke sørenden av tomten til en stor parkeringsplass og legge barnehagen i nord. I den andre versjonen er parkeringsplassen redusert og plassert i nordenden.

Fylkesmannen mener begge deler innebærer uheldig nedbygging av grøntområdene. Forslaget fra miljøavdelingen er å kutte parkeringsplassen og plassere barnehagen i den sørlige delen av tomten.

Rolf Nitter i Øyjorden parsellhager er glad for fylkesmannens inngripen. Han håper resultatet blir at utbyggingen skrinlegges:

— Vi mener kjøkkenhagen bør bevares slik den er.

— Er forslaget fra fylkesmannen om å ta bare deler av tomten en løsning?

— En så stor barnehage lar seg ikke forene med parselldrift, sier Nitter.

Innsigelsen vil uansett bremse fremdriften for den nye barnehagen, som etter planen skal stå ferdig våren 2008. På samme måte som innsigelse fra fylkesmannen forsinket de nye barnehagene på Rå og Marineholmen. Begge steder ble innsigelsene senere trukket.