— Vi må ta et større grep. Det handler om å ta denne bydelen på alvor, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Ut av skammens liste

Målet er å få Sandviken ut av World Monuments Watch, som er listen over verdens 100 mest truede kulturminner , og inn på den mer ærerike Unescolisten over verdens kulturarv.

Byantikvar Siri Myrvoll bruker store ord når hun beskriver strekningen fra Skuteviken til Gamle Bergen:

— Her har Bergen et kulturminne i det internasjonale toppskiktet. Sandviken er hjertet i den internasjonale tørrfiskhandelen. Bydelen bør utvikles til en merkevare for byen, sier byantikvaren.

Byråden nikker samtykkende.

Blir presset

Kulturminnet Sandviken presses av store boligutbygginger, som igjen legger press på et allerede belastet veinett. Gjennomgangstrafikken tett på sjøbodene truer også verneverdiene.

De siste årene er det varslet planer for hundrevis av nye boliger langs sjøsiden. På den bakgrunn fikk byråden utredet veiløsninger for de nye boligprosjektene.

— De nye veiløsningene viste seg å koste mer enn hva vi kan pålegge private utbyggere å betale. Å sende regningen til dem ville dessuten endt i en negativ spiral, der utgiftene til vei utløste behov for tettere utbygging og større trafikk, sier Iversen.

— Da besluttet vi å ta for oss hele bydelen.

Forkaster nesten ny plan

Sagt på politikerspråk vil byrådet rullere kommunedelplanen for Sandviken.

En plan som ble godkjent for bare fem år siden. Den gang vedtok politikerne å avsette store deler av sjølinjen i Sandviken til næringsvirksomhet.

— Hvilke konsekvenser får dette for boligplanene i Nyhavn og Elsero, som er de to største prosjektene?

— Noen må vente, sier byråden, uten å være mer presis. Så legger hun til: - De planene som utfordrer gjeldende kommunedelplan må vente til vi har foretatt rulleringen.

Tunnel og parkering

Både Nyhavn og Elsero kan havne i vente-bunken, siden det begge steder er snakk om å bygge boliger på tomter som er regulert til næring.

— Hvor lang tid tar rulleringen?

— Vi skal gjøre dette så raskt som mulig. Mye av grunnlagsarbeidet er allerede gjort, sier Iversen.

I den nye planen ønsker byråden en trafikkløsning som skåner kulturminnene. For eksempel en tunnel til Hegreneset og parkering i det nye fjellanlegget med innkjøring fra Fløifjellstunnelen.

— Vi må også finne penger til de nye veiløsningene. Der har vi en utfordring, slår hun fast.

I tillegg til at hele bydelen skal på tegnebrettet, har byantikvaren midlertidig fredet Holmefjordboden, Lehmkuhlboden, tørrfiskkatedralen på Måseskjæret og Sandviksboder 69-71a. Det betyr at all ombygging av disse bodene må klareres med antikvariske myndigheter.