Hva er galt med kollektivtrafikken i Bergen?

Gjennomsnittsfarten på bussene i Bergen har gått ned med nær én kilometer i timen det siste året.

Det rimer dårlig med forhenværende samferdselsminister Torhild Skogsholms knallharde målsetting om en fartsøkning i bytrafikken på 20 prosent.

Statens vegvesen mener passasjerene må ta på seg deler av skylden for sendrektigheten.

Ifølge NRK Hordaland synes nemlig veimyndighetene at passasjerene somler for mye med lommeboken elle kortet når man stiger på bussen.

Hovedproblemet er dog at bussene står i stampe i stadig voksende bilkøer, ifølge Vegvesenet.

Målet til veimyndighetene er klart: I løpet av de fire neste årene skal den gjennomsnittlige busshastigheten i Bergen opp med 0,2 kilometer i timen.

Men dette tror ikke Vegvesenet selv de får til. Nå skal uansett en rekke tiltak settes i verk for å unngå at trafikkveksten bremser bussen:

  • Nye kollektivfelt
  • Nye billettsystemer
  • Lyskryss som prioriterer buss
OLE A: TORSET