Forskere mener testresultatet av terrorsiktede Anders Behring Breivik er overraskende lavt, skriver Aftenposten.no.

For å gi et bilde av den terrorsiktedes diagnose og evne til å fungere, brukte de sakkyndige den psykiatriske skalaen «Global assessment functioning score» GAF. Dette er en skala som har vært i bruk i psykiatrien siden 1960-tallet.

Skalaen ble brukt å vurdere resultatet av testene og undersøkelsene i fengselet, hvor de sakkyndige gjennomførte 13 møter i til sammen 36 timer.

Tidligere i uken ble det kjent at de sakkyndige psykiaterne ga Anders Behring Breivik diagnosen paranoid schizofren, noe som betyr at han er strafferettslig utilregnelig. Men resultatet av de omfattende testene og undersøkelsene i fengselet, fordelt på 13 møter over 36 timer, har så langt ikke vært kjent.

Symptomene til Behring Brevik fikk verdien 2 (av 100) av de sakkyndige. Det innebærer at han er så farlig for seg selv og omgivelsene at han trenger konstant hjelp og tilsyn.

Funksjonsevnen var 23 (av 100). Dermed er han er «ute av stand til å fungere på nesten alle områder, for eksempel holde sengen hele dagen, ingen jobb, venner eller hjem», ifølge testmanualen.

— Nær absolutte bunnen

Flere forskere og psykiatere er svært forbauset over resultatene av den psykiatriske undersøkelsen, som Aftenposten omtaler i dag.

— Det overrasker meg at han scorer så lavt som ned mot 20 i funksjonsevne. Han har lest mye psykologi, historie og politisk litteratur. Selv om han ikke har jobbet og har hatt en mor som har vasket klær for ham og laget mat, hadde han nok funksjonsevne til å planlegge og gjennomføre handlingene, sier Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi.

— Det er ekstremt lavt. En GAF-score på 2 er så nær skalaens absolutte bunn som det er mulig å komme, sier seniorforsker Monrad Aas ved Psykiatrien i Vestfold. Han forsker på bruken av GAF i psykiatrien, og betegner resultatet som «svært sjeldent» ut fra internasjonal litteratur.

- Vegeterende tilstand

— Med en GAF S-score på to er du ikke stand til å foreta seg noe som helst. Det representerer en vegeterende tilstand. Dette er ikke i tråd med slik jeg opplever skalaen som en kontinuerlig størrelse, sier seniorforsker Geir Pedersen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Han er en av Norges fremste forskere på GAF, og leder en enhet som hvert år behandler over 1000 pasienter i Sør-Norge.

- Har du selv noen gang gitt en pasient en så lav score?

— Nei. Jeg stiller spørsmål ved en så lav verdi i dette tilfellet, sier Pedersen, og betegner verdien som en teoretisk størrelse.

— Under 10 er du sterkt pleietrengende, og må mest sannsynlig serveres mat, vaskes og kles på. Du er ikke stand til å redegjøre for deg. Før terrorangrepet var det nok ingen som tenkte at vedkommende måtte tas hånd om på dette nivået.

De sakkyndige har ikke ønsket å kommentere innholdet i rapporten. Den skal nå kvalitetssikres av Den rettsmedisinske kommisjon.

Aftenposten var i går i kontakt med Torgeir Husby, som ikke ville kommentere saken.