— Alle har i dag tilbod om vidaregåande opplæring. Dette gjer at du møter heile spekteret i systemet - både evner, anlegg og energi. Og latskap, seier ho.

Ifølgje Hjetland står lærarane overfor større utfordringar enn nokon gong.

— Pressa er svært glad i å rangera skular opp mot kvarandre. Dette kan gje usunne utslag. Det kan vera freistande for lærarane å fira på krava ettersom det er dei som vert stilt til ansvar for resultatet. Men eg har tillit til at lærarane gjer ein grundig og god jobb i vurderingsarbeidet sitt i samband med karaktergjeving, seier Helga Hjetland.

Områdedirektør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet syner til Elevundersøkelsen 2006.

— Her er det ingenting som byggjer opp under Bolstad sine påstandar. Til gjengjeld opplyser 80 prosent av elevane på ungdomstrinnet og på vidaregåande skule at dei ønskjer å læra meir i dei fleste faga, seier ho.