På Breistein har det vært en hel del industrivirksomhet; garverier, bakeri, møbelfabrikk, trevarefabrikk, samt hønseri og butikk bl.a. Johs. Eikemos landhandel (hvor Jon Eikemo er oppvokst). I dag er alt dette nedlagt.

Dagens Breistein er preget av eneboliger og fremstår som et fredelig boligområde med utsikt over Sørfjorden.

For de turlystne legger vi til at det fra Breistein går en fin tursti til Breisteinsli og videre til Ytre Arna.

Brurås

Brurås er en av de få gårdene i Åsane der folketallet har holdt seg noenlunde stabilt over lang tid. Mens det i 1801 var 13 personer her, var det i 2001 ikke flere enn 42 personer bosatt her. På Brurås er det ellers en campingplass i drift.

Haukås

På Haukås er det fremdeles gårdsdrift, inkludert juletreproduksjon.

Vestlandsheimen, en institusjon for psykisk utviklingshemmede, var i drift her i årene mellom 1962 og 1996. I dag har Norsk lærerakademi en avdeling her. Dessuten har Bjørgvin fengsel en åpen soningsanstalt her.

Som en kuriositet kan nevnes at det før det ble bestemt hvor Bergen lufthavn skulle bygges var Haukåsmyrane et av de mulige stedene som ble vurdert.

I Haukåsvassdraget, som renner fra Haukås og ender i Hylkjevågen, er det de senere årene blitt observert elve (perle) muslinger . I området finnes ellers idrettsområde, Bergen Travpark og Bergen landsfengsel .

Sjekk fergerutene til og fra Breistein — Valestrandsfossen hos Osterøy Fergeselskap AS.

Birkhaug og Omdal
Helge Sunde
Knut Strand
Knut Strand