En 25 år gammel mann sto i dag tiltalt for å ha etterlatt nærmere 200 breiflabbgarn i sjøen vest for Bømlo i fjor høst.

Fiskeren lot garnene stå urørt fra 3. oktober til 24. november. Da gikk politiet og Fiskeridirektoratet til aksjon og fant til sammen 5,6 kilometer garn fulle av råtnende fisk.

I dag hadde han mulighet til å forklare seg i Sunnhordland tingrett. Men 25-åringen valgte å ikke møte opp.

— Han var på fiske. Arbeidsgiveren hadde gitt beskjed om at han måtte på jobb. Han tenkte «skal jeg miste alt nå, det kan jeg ikke». Han reiste ut i håp om at saken kunne utsettes. Det mente retten var unødvendig, sier forsvarer Kjell Steinsbø til bt.no.

Fengselsstraff

Dermed måtte retten legge tiltaltes politiforklaring til grunn. 25-åringen har vedgått å ha satt ut tre av de fem garnlenkene tiltalen omfatter.

— Aktor har lagt ned påstand om 45 dagers betinget fengsel, bot på 20.000 kroner, 57.000 kroner i erstatning for opprydning samt inndraging av 209 garn til en verdi av til sammen 96.000 kroner, sier Steinsbø, som mener dette er altfor strengt i forhold til rettspraksis.

— Ifølge loven skal breiflabbgarn røktes minst annenhver dag. En plikter også å varsle Kystvakten om en mister garn. Strafferammen for brudd på saltvannsfiskeloven er to års fengsel, sier aktor Hallvard Gardshol Bjørndal til bt.no.

I januar uttalte han til BT at politiet så svært alvorlig på saken:

— Jeg oppfatter forholdet som alvorlig miljøkriminalitet Slike garn forblir evige fangstfeller for fisken. Det er miljøforurensning og sløsing med ressurser, sa Bjørndal.

- Sitter i saksen

- Hvorfor lot 25-åringen garnene stå?

— Han hadde kjøpt båt og garn. Så ble båten ødelagt. Det ville koste 70.000 kroner å reparere den. Så han tok seg jobb på en fiskebåt for å få penger til reparasjonen. Dermed kom han seg ikke ut for å ta opp garnene. Mens dette skjer, reagerer andre fiskere på at garnene bare blir stående. Det går nesten to måneder, så får Fiskeridirektoratet tips. Og da sitter han i saksen, sier Steinsbø.

- Hvor smart er det å ikke møte i retten?

— Det er aldri smart. Det er rart med det, de som skal dømme deg vil gjerne se deg i øynene og høre forklaringen din.

Dom er ventet i slutten av uken.