Rådmannen i kommunen ber om at det blir kjøpt inn utstyr og inngått avtaler om bredbånd til formannskapsmedlemmene, melder Kystradioen. Han foreslår dette som en prøveordning frem til 1. november 2007.

Det går ikke fram av utredningen om ordningen vil gi en netto innsparing for kommunen.