Askøy er i så fall først ut av kommunene i bergensregionen til å engasjere seg i bredbåndsutbygging.

Per Lekva, leder av rådmannens IKT-utvalg har store visjoner for hvilke goder bredbåndet kan bringe øykommunen:

Surfe på nettet

Alle skoler kan ubegrenset surfe på internett. Kommunen kan spare millioner i telefonutgifter ved at de ansatte snakker sammen over et internt nett. Bedrifter og husstander får mulighet til datakommunikasjon med stor kapasitet.

— Håpet mitt er at bredbåndsatsingen skal få tele- og databedrifter til å etablere seg her, sier Lekva til Bergens Tidende.

I dag skal formannskapet ta stilling til et forslag om å innlede samtaler med BKK Bredbånd om utbygging av et fiberoptisk høyhastighetsnett i Askøy.

BKK Bredbånd er valgt etter en forespørsel til syv ulike leverandører, som har foreslått ulike tekniske løsninger for utbyggingen.

Valget falt på et fiberoptisk nett som vil dekke hele kommunen og bli koblet opp mot skoler og andre kommunale bygg. Bedrifter og private som ønsker å ta del i herligheten, må selv sørge for å bli knyttet til nærmeste sluttpunkt.

Med pluggen i veggen er mulighetene mange. Blant annet kan bredbåndet brukes til kabel-tv, som det ellers ikke finnes planer for i Askøy.

10-20 millioner

Også denne satsingen har en pris, naturligvis. Et fiberoptisk nett spredt i hele kommunen og tilkobling av kommunale bygg vil grovt anslått koste 10-20 millioner kroner, opplyser Lekva.

Kommunen kan velge å eie nettet selv og leie ut til tjenesteleverandører. Et alternativ er å delta i et eget selskap som eier nettet.

I begge tilfeller må politikerne finne plass til bredbåndsutbyggingen på kommunebudsjettet. Hvis det skjer i høstens budsjettbehandling, kan sørlige og østlige deler av Askøy være klar for kobling til våren og det resterende i løpet av et års tid deretter.