GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no — Vi stemmer på deres forslag etter at RVs og SVs forslag er falt, sier Torstein Dahle, RVs gruppeleder i bystyret. Forener ild og vann Hadde noen spurt for to år siden om det var mulig å forene de fire partienes barnehagepolitikk, ville nok alle ha svart nei. Høyresiden er private barnehagers varme støttespillere, mens skepsisen til private løsninger er stor i RV og SV.Derfor er også Dahle rask med å påpeke at det er en avdempet høyrepolitikk de to partiene vil støtte. - De har tonet ned den voldsomme privatiseringen, men viktigst er det at vi nå får en reell utbygging av barnehager i Bergen. Byrådets løsninger med å presse inn flere barn i barnehagene blir med dette forlatt, sier Dahle. Hav av henvendelser Han understreker at partiet har fått det han kaller "et hav av henvendelser" fra foreldre og ansatte i barnehagene om å komme til enighet med høyresiden i saken. Etter det BT kjenner til slipper RV og SV å stemme for en storstilt privat utbygging av barnehager i Bergen. I forslaget til vedtak heter det at en fremtidig barnehageplan skal avklare hvor mange rent private, foreldrestyrte og kommunale barnehager det skal bygges.SVs Ragnhild Hedemann bekrefter overfor BT at gruppen har behandlet forslaget fra Høyre.- Det gjenstår noen momenter, men vi er innstilt på å bli enige slik at vi kan stille til felles pressekonferanse og presentere dette. Brøt enighet På høyresiden var man i går kveld mindre villige til å fortelle om vedtaket. Frps Arne Sortevik og Høyres Henning Warloe bekreftet at det var planlagt pressekonferanse dagen etter.Høyre og Frp hadde opprinnelig alliert seg med byrådspartiene KrF og Venstre om en felles barnehagepolitikk i Bergen. Men KrF og Venstre brøt ut for to uker siden, og etter den tid har det ikke lykkes å få til flertallsløsninger. Nå kommer løsningen, og Aps gruppeleder, Terje Ohnstad, er overrasket. - Jeg vet ikke hva forslaget inneholder. Vi har lagt frem vårt eget forslag som vi mente burde være spiselig for alle partier. Jeg vil se forslaget før jeg kommenterer det ytterligere.