— Noe må gjøres med den broen snarest mulig. Det er tross alt stamveien mellom Bergen og Oslo vi snakker om. sier ordfører Bjørn Christensen (Ap) til BT.

Senest i fjor høst var Christensen og rådmannen i Voss med Stamvegutvalget på befaring ved fylkesgrensen, og ifølge ordføreren er det bred enighet om at den smale broen over Jordalselva er farlig smal.

— Jeg er litt forundret over hvorfor det skal ligge en så smal bro igjen på en veistrekning som ellers er rustet opp til en såpass bra standard, sier Voss kommunes representant i Stamvegutvalget, Klaus Skjeldal.

— På begge sider av broen er det lange strekninger med brukbar vei og fartsgrense på 80 km/t. Slik broen ligger, er den en potensiell trafikkfelle. Det er for eksempel ikke plass til to trailere på broen, sier Skjeldal.

Stamvegutvalget er en interesseorganisasjon, hvor alle kommuner og fylkeskommuner som berøres av E16 er medlemmer. I begynnelsen av september drar utvalget på en befaring langs hele veistrekningen.