I dag vart det meldt om innbrot på og tjuveri frå Etne vidaregåande skule. Videokonferanseutstyr til ein verdi av 100.000 kroner er stole frå skulen. Eit vindauga på skulen er brote opp. Utstyret er stole i løpet av sommaren.

— Kvifor vart det ikkje oppdaga før no?

— Vindauga var lukka att. Innbrotet vart først oppdaga då utstyret skulle gjerast klart til å brukast. Vi har skule på sju ulike stader. Difor måtte vi først sjekka at utstyret ikkje var ein anna stad på skulane, før vi melde frå til politiet, forklarer rektor Marion Kallevik ved Etne vidaregåande skule til bt.no.