Blant ledere og i en del spesialiststillinger vil mannsdominansen på sykehusene vare i enda flere år.

Helsesektoren har en magnetisk tiltrekningskraft på kvinnelige studenter. 60 prosent av legestudentene i Norge i dag er kvinner. TNS Gallup og NIFU Steps studmagundersøkelse blant 3300 studenter viser at jentene henger bedre med i det krevende studiet enn guttene: 67 prosent av 4-årsstudentene er kvinner. Jenter er også i klart flertall blant de 2212 norske legestudentene i utlandet.

Mangel på spesialister

Mens kvinnene gradvis inntar de ulike funksjonene til legene ved landets sykehus, er det lite som tyder på at sykepleien virker tiltrekkende på gutter. Studmagundersøkelsens tall viser at kun 11 prosent av studentene i førsteklassene ved landets sykepleiehøyskoler er gutter.

Men harde vaktplaner, krevende og ansvarsfulle arbeidsoppgaver fører til at kvinnelige studenter har en tendens til å gjøre andre karrierevalg enn de mannlige studentene.

I stedet for å satse på kirurgi og akuttmedisin som ofte innebærer svært belastende vaktordninger, velger flere kvinner utvikle sin spisskompetanse innen laboratoriearbeid eller samfunnsmedisin i offentlig forvaltning.

Per Meinich, leder av Yngre legers forening, bekymrer seg mer for fremtidens mangel på spesialister enn hvilket kjønn de har.

— Norge utdanner 900 unge leger hvert år, vi ligger helt i verdenstoppen. Men samtidig skruer staten igjen videreutdanningen for legene fordi helseforetakene er pålagt å spare penger. Norge mangler allerede spesialister innen flere fagfelt, dette vil forsterke seg i fremtiden, sier Per Meinich.

Mot kvinneflertall

Torunn Janbu, president i Den norske lægeforening, tror den økende kvinneandelen blant legene er svært positiv.

— Menn og kvinner har ulike prioriteringer i forhold til forskning, pasienter og kolleger. Legeyrket har vært en mannsbastion og det vil ta tid før kjønnsfordelingen blir jevnere selv med et så høyt antall kvinnelige studenter.

Det er statistikk fra Den norske lægeforening som viser at det vil ta nesten ti år før like mange menn og kvinner blir å finne i hvite legefrakker. I dag er det flertall kvinner innen barne- og ungdomspsykiatri, i 2010 regner foreningen med det vil bli kvinneflertall blant godkjente spesialister innen fødselshjelp og kvinnesykdommer.

(Adresseavisen / Aftenposte / Bergens Tidende)

Les mer i Studmag i BTs papirutgave tirsdag