KRISTER HOAAS

KARI PEDERSEN

HANS K. MJELVA

— Det er utelukket å selge, sier Martin Østgulen Svendsen, eier av et garasjebygg på nabotomten. Ble den garasjen revet, var trolig problemet løst.

Får ikke flytte inn

Den langvarige striden om bygging av «Storhaugen terrasse» ved Svartediket, har tatt en ny vending. Boligblokken med 20 leiligheter i Lappen 9 står nesten ferdig på tomten hvor fabrikkbygningen «Det blå huset» sto.

14 av leilighetene er allerede solgt, men nå ser det ut til at det kan ta tid før noen får flytte inn. Først må avkjørselen godkjennes.

Utbygger har lagt frem et forslag til avkjørsel uten å ta naboeiendommen i bruk. Men bakken ned i garasjeanlegget blir da for bratt og svingen for krapp. Samferdselsetaten vil ikke gi dispensasjon fra kravet til sikt, svingradius og helling.

Fagetaten får støtte fra Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling. Innstillingen vil etter alle solemerker bli vedtatt i byråd kommende onsdag. Det betyr i realiteten bråstopp for «Storhaugen terrasse»

Soleklart vedtak

Meldingen fra byggesakssjefen i Bergen kommune, Anne Iren Fagerbakke, er nemlig klokkeklar. Har de ikke en godkjent avkjørsel får de ikke ta bygget i bruk. Inntil det er i orden må bygget stå tomt.

— Vi regner jo med at ingen flytter inn der uten vår tillatelse. Det forventer vi fra seriøse utbyggere, sier Fagerbakke.

— Kan det være aktuelt å gi dispensasjon fra kravet om garasje?

— Nei, jeg oppfatter komitévedtaket som soleklart på det punktet.

Det ble eksplisitt sagt fra komiteen at godkjent avkjørsel til garasje måtte være på plass. Det er en del av forutsetningen for tillatelsen.

Fagerbakke viser til at det ikke er uvanlig at det bygges på vilkår, men ser at det er litt spesielt at det er bygget så mye før problemene er løst.

— Utbygger har bygget helt på eget ansvar. De har hele tiden vært oppmerksom på denne problemstillingen. Dette måtte utbyggere vite om og ikke gamble på at det ville bli gitt dispensasjon, sier hun.

Nekter å selge

Inngangen til garasjeanlegget er plassert for enden av bygget, kloss opp i fjellveggen. Skal veien opp bli rett nok og slak nok til å innfri kravene i regelverket, må utbyggerne ta i bruk naboeiendommen.

Der står et garasjebygg med tre plasser. Eier av garasjebygget er Martin Østgulen Svendsen. Han nekter å selge.

— Det er utelukket å selge, sier Svendsen

— Hvorfor det?

— Fordi bygget er blitt for stygt, og svært. Og fordi de har bygd seg for langt inn på min tomt.

— Så du vil ikke selge uansett pris?

— Nei.

Vil kontrollmåle

— Det er jo bare å forholde seg til det som står der, er kommentaren til en av utbyggerne, Vemund Nordvik, når BT informerer ham om byrådens innstilling.

— Hva gjør dere nå?

— Jeg vet rett og slett ikke. Du får høre med advokaten vår, men det blir vel en løsning til slutt.

Advokat Dag Steinfeld vil først sjekke om avkjørselen blir så bratt og trang som det hevdes i avslaget.

— Vi vil få fakta avklart og så ta det derfra. Er premissene riktig, så får vi gjøre et bedre fremstøt, sier han.

FOR BRATT OG TRANG: Avkjørselen ned i garasjeanlegget blir for bratt og svingen inn for skarp til at byråd Lisbeth Iversen vil godkjenne den. Utbyggerne ønsker å kjøpe garasjeanlegget på nabotomten og rive det, men naboen sier nei. Petter Tellevik i Svartediket Vel mener nybygget bør rives. <br/>Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN