I formiddag har bt.no fått en rekke tips fra lesere som har sett kraftig røyk fra Fløyen. Det viser seg at det er Bergen skog— og træplantningsselskap som står bak.

— Vi holder på litt nord for øvre stasjon på Fløibanen. Der fjernet vi noe skog i fjor, og nå driver vi litt opprenskning. Vi har satt fyr på kvister og greiner, og det blir jo litt røyk da, sier Jørgen Frønsdal, daglig leder i Bergen skog- og træplantningsselskap.

Stiftelsen forvalter skogområdene på vegne av Bergen kommune, og baserer seg i stor grad på innsats fra frivillige. Et par ganger i uken drar folk ut for å rydde i skogen.

— Det som ikke kan brukes som ved, pleier vi normalt å la ligge. Men i og med at dette er så nært stasjonen, ønsker vi å gjøre området litt pent, sier Frønsdal.

Bråtebrenningen er avklart med Bergen brannvesen og Fløibanen. De begynte klokken halv elleve i formiddag, og regner med å være ferdige rundt 14-tiden.

— De varslet oss for en uke siden, for det blir jo litt trøkk hos oss når sånt skjer. Dette er jo synlig for svært mange. Det har vært en del telefoner, men det går helt fint, sier Rune Hovlandsdal i Bergen brannvesen.