Oppvekstdirektør Anne-Marit Presterud bekrefter at åpningen blir noe forsinket. Men hun håper fremdeles barnehagen kan åpnes før nyttår.

Usikre foreldre

– Det verste er usikkerheten om når Mathilde får begynne i barnehagen, sier mamma Ingrid Agasøster.

I dag går Mathilde (15 måneder) i barnehage på Breistein i Åsane. Plassen der er egentlig sagt opp – ettersom familien først fikk beskjed om oppstartsdato i midten av desember.

Siden ble det forskjøvet til over nyttår, og oppsigelsen til barnehagen på Breistein ble trukket tilbake i siste øyeblikk.

Pappa Håkon Leinan sier han er frustrert over kommunen.

– Det burde være fullt mulig å planlegge når en barnehage kan åpnes, sier Leinan.

Nytt nabovarsel

Byggesakssjef i Bergen kommune, Else-Kristin Foss Vikenes, opplyser at det skal være fire meter fra bygget til eiendomsgrensen. Slik grunnarbeidene for brakkene er gjort, blir brakkene stående for nær naboens eiendom.

– Vi har derfor gitt signal til søker om at det må søkes om en endringstillatelse til en trapp som er planlagt satt opp for nært eiendomsgrensen. Trolig vil det ta ca. tre uker å behandle den nye søknaden. Blant annet må det sendes ut nye nabovarsel om den planlagte trappen, sier Vikenes.

Skrivefeil

Hun opplyser at det dessverre er gjort en skrivefeil i byggepapirene slik at det er blitt uklart om bygget kunne settes opp fire eller fem meter fra eiendomsgrensen.

– Men vi har i løpet av dagen fått bekreftet at fire meter er det korrekte, sier Vikenes.

Hun opplyser at søker i mellomtiden kan fortsette byggearbeidet på den delen av bygget som det er gitt byggetillatelse for, dersom det er praktisk mulig.

Stopp i går

Ved middagstider i går ble det bråstopp for byggingen av den omstridte brakkebarnehagen i Nygårdsparken.

Tirsdag ettermiddag hevdet oppvekstdirektør Anne Marit Presterud at byggetillatelsen var i orden.

Men etter å ha foretatt oppmåling på tomten og fintlest papirene, måtte kommunens egne bygningskontrollørene konstatere at barnehagebrakken kommer for nært eiendomsgrensen til naboen.

Forstår naboen

Foreldrene til lille Mathilde forstår godt at naboer ikke er begeistret for en barnehage i nærheten.

– Hadde jeg vært nabo, hadde jeg sikkert streiket helt. Men nå tenker jeg praktisk på det. Som mor er jeg glad for at Mathilde får et tilbud her vi bor, sier Ingrid Agasøster.

Frem til barnehagen skulle bli ferdig, betyr det minimum to timer daglig i bilen for pappa Håkon. Om morgenen kjører han fra leiligheten på Møhlenpris til Breistein og tilbake. Etter å ha satt fra seg bilen, sykler han fem minutter til jobb på Nøstet.

Odd Mehus