Saunaeieren, en mann på 77 år, er dømt til tre års fengsel og må betale 500.000 kroner i erstatning til den brasilianske 30-åringen. To av årene må gjøres betinget og det skal inndras 300.000 kroner til fordel for statskassen.

— Påtalemyndigheten er fornøyd med at retten fant tiltalte skyldig etter tiltalen, men mener at straffen er for mild, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen som var aktor i saken.

Fra oktober 2007 til mars 2010 arbeidet den brasilianske 30-åringen ved Tropic Sauna i Bergen. Stedet skal ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett være et tilbud om sauna, bad/dusj, massasje, film og sosialt samvær for det homofile miljøet i Bergen.

AKSJON: Bak denne døren var det et møtested for homofile menn. I april i fjor aksjonerte politiet mot klubben Tropic Sauna i Sandviken.
Tor Høvik (arkivfoto)

«Happy ending»

Her skal fornærmede ha utført massasje både med og uten sex, og ifølge retten er det avgjørende at den tiltalte 77-åringen drev en virksomhet der «de seksuelle tjenestene fornærmede leverte var en del av denne».

— Tiltalte har kynisk utnyttet en ung mann til prostitusjon over en periode på 2 1/2 år. Omfanget av utnyttelsen burde resultert i en strengere straff, sier Christoffersen.

Dommen omfatter også flere grove tilfeller av sosial dumping. I retten har fornærmede forklart at han jobbet hver dag, inkludert helg, og at han hadde fri annenhver helg. Timeslønnen var på 65 kroner, siden oppjustert til 75 kroner. Ved en spesifikk seksuell tjeneste, en såkalt «happy ending», skal den fornærmede brasilianeren i tillegg fått utbetalt 130 kroner som fortjeneste. Han skal aldri ha fått overtidsbetaling eller helgetillegg.

— Tiltalte har drevet saunaen i 25 år. I store deler av perioden har han lønnet annsatte svart. Som et resultat av dette kan tiltalte i dag trolig heve høyere pensjon enn den han ellers ville ha gjort. Skatteetaten vil bli varslet om det som er avdekket gjennom politiets etterforskning, sier Christoffersen. Det er urimelig at tiltalte skal tjene på den straffbare virksomheten han har drevet i form av høyere pensjon, sier Christoffersen.

— Meget skuffet

Brasilianeren arbeidet uten arbeidstillatelse, og oppholdt seg ulovlig i Norge. Ifølge dommen var han avhengig av 77-åringen for å få kost og losji, og betalte etter hvert 1000 kroner i måneden for dette.

— Vi er meget skuffet over resultatet i saken. Dette viser at menneskerettighetsbestemmelen bør revideres, fordi den favner for vidt, slik at mange tilfeller som ikke burde rammes av bestemmelsen likevel rammes på grunn av bestemmelsens oppbygging i dag, sier den domfeltes forsvarer, Linda Ellefsen Eide fra Advokatfirmaet Elden.

Nekter sex-kjøp

20 vitner har forklart seg i retten ved forholdene ved Tropic Sauna, både gjester og ansatte. De som inngikk seksuelle relasjoner avviser at de kjøpte sex på stedet. Ellefsen Eide anfører også at den domfelte ikke var klar over at prostitusjon hos den 30 år gamle brasilianeren fant sted.

— At man skaffer arbeid til et menneske som er i en sårbar situasjon, og vedkommende selv velger å prostituere seg uten at domfelte er klar over det, er en av mange sider i denne saken som ikke er kommet frem i dommen. Tvilen har således komt fornærmede til gode, og ikke den tiltalte, som det skal i straffesaker, sier Ellefsen Eide.

— Vi er selvsagt uenige i både oppreisningen som ble tilkjent, samt tilbakebetalingskravet.

De har ikke tatt noen beslutning om hvor vidt de kommer til å anke.