Det sier kommunikasjonsdirektør Hilde Charlotte Solheim i NHO Reiseliv, som også organiserer bedrifter i restaurantbransjen. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Næringen er kjent med problemstillingen som episoden på Børs Café illustrerer.

— Det er ikke til å stikke under en stol at enkelte nasjonaliteter er overrepresentert når det gjelder uønskede aktiviteter på utesteder, for eksempel prostitusjon.

— Da er utfordringen for utestedene å anstrenge seg enda mer for å sile ut den uønskede aktiviteten, fremfor å skjære alle personer av en bestemt nasjonalitet over én kam. Slik diskriminering er ikke bare ulovlig. Den strider mot sunn fornuft og er en stor belastning for de personene som rammes, sier Solheim.

1. nestleder i SOS Rasisme, Ola Melbye Pettersen, sier han kjenner til liknende tilfeller fra Oslo.

— Særlig nigerianske kvinner har vært utsatt for samme type behandling. Jeg er derfor glad for at restaurantnæringens egen bransjeorganisasjon tar så klart avstand fra slik diskriminering. Folk har krav på å bli behandlet som individer uansett opprinnelsesland, sier han.

Byrådsleder Henning Warloe reagerer på saken slik han får den referert fra Bergens Tidende.

— Det er veldig beklagelig hvis lovlydige borgere, uansett etisk opprinnelse, skal bli utsatt for slikt, sier Warloe.