Det viste seg at brannen var høyst kontrollert, og påtent av dem som vanligvis slokker branner.

Brannvesenet måtte fjerne det gamle branntårnet på Nygårdstangen, og valgte å tenne fyr på det.

Tårnet har i en årrekke vært brukt til øvelser, men må nå vike for den planlagte utbyggingen av området.

FYRTE OPP: Brannvesenet fyrte selv opp det gamle øvingstårnet, men fikk mange meldinger om brann.
FOTO: HELGE HANSEN