– Ja, vi har hatt noen eksempler på dette, sier seksjonsoverlege Guttorm Brattebø. Han er leder for Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen og har overordnet ansvar for ambulansekjøringen i Bergen.

– Ved en anledning rykket ambulansen ut til en pasient med hjerteinfarkt. Bommen var stengt, og ambulansepersonellet måtte gå til fots for å hente personen, sier han.

Fra 1. januar i år ble all ambulansekjøring i bergensområdet overtatt av Helse Bergen. Tidligere var det Bergen brannvesen som hadde ansvaret.

Flere hundre

Det finnes flere hundre sperrebommer i offentlig og privat regi i Bergen kommune. De fleste er satt opp i tilknytning til borettslag.

Brannvesenet har nøkler til alle bommene, men nekter å gi dem videre til ambulansepersonellet i Helse Bergen etter at sykebilordningen ble omlagt. Helse Bergen har i et brev til Bergen brannvesen tatt opp saken og bedt om at brannvesenet utleverer nøklene.

– Bergen brannvesen skal etter avtalen bidra til en smidig oppstart av våre ambulansetjenester i Bergen, heter det i brevet.

Ambulansefolkene i Helse Bergen trodde det var en ren formalitet å få utlevert nøklene, men det var det ikke. Bergen brannvesen henviser til at nøklene som blir brukt til bommene også passer til safene hos bedrifter som har alarmer tilknyttet brannvesenet.

– Det er ikke for å være vanskelige. Problemet er at ved å gi fra oss disse nøklene, gir vi samtidig adgang til 600 bedrifter som er tilknyttet brannvesenet ved automatisk brannvarsling. Det synes vi ikke vi kan gjøre uten videre, sier brannsjef Helge Eidsnes.

Han mener løsningen kan være at hengelåsene til bommene skiftes til et låsesystem med egen nøkkel.

– Det er bare snakk om å skifte låser på ca 80 av de par hundre bommene. Det er en oppgave som må være overkommelig og som kan gjøres raskt, mener han.

Tusenlapp for hver lås

Det vil i så fall koste omkring 1000 kroner for hver hengelås, altså en totalkostnad på ca. 80.000 kroner. Dette er utgifter som Helse Bergen ikke har tatt høyde for.

– Problemet som har oppstått, kom helt uventet på oss. En eventuell løsning med skifting av hengelåser til et låsesystem med egen nøkkel vil være en krevende øvelse rent logistisk sett og etter vårt skjønn representere unødig bruk av helseforetakets knappe midler, skriver Guttorm Brattebø i brevet til brannvesenet.

Han kan ikke forstå at det kan være noe problem å bruke de samme nøklene som brannvesenet tidligere har benyttet seg av.

– Å vise til sikkerhetsaspektet og fare for eventuelle innbrudd, er ikke noe holdbart argument. Det virker som om brannvesenet tror at nøklene skal bli spredt i hytt og vær dersom de gir dem fra seg til oss. Det er naturligvis ikke riktig. Vi er fullt i stand til å passe på dem, og det er alltid to personer i bilen som kan holde full kontroll, sier Brattebø.

Larsen, Bjørn Erik