Brannvesenet har satt av deler av dagen til det de kaller «objektsyn». Det vil si at de kartlegger ulike bygninger, som skoler, forsamlingsbygg og sykehjem.

— Vi lager en tegning over bygget som blant annet viser hvor det er lettest å komme til og hvor vi har tilgang på vann. Dette gjør vi for vår egen del for at vi skal kunne gjøre en raskest og best mulig jobb, forteller underbrannmester Per Wilhelmsen ved Bergen brannvesen.

I formiddag møtte bt.no et vaktlag som inspiserte Bergen kino.

— Kinoen er en komplisert bygning med mange etasjer og flere utganger. Her er det lett å gå seg vill. Dersom det skjer noe her, kan ikke vi kaste bort tiden på å gjøre oss kjent, sier brannkonstabel Jan Aase.

— Når kinoen er full, er det rundt 1500 mennesker her. Vi må skaffe oss grundig oversikt over rømningsveiene, sier Aase.

ANE BØRHAUG
ANE BØRHAUG