I 54 år har brannvesenet drevet denne tjenesten, men nå vil Helse Bergen ta over det hele. Det bekrefter informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

50 arbeidsplasser

Brannsjef Helge Eidsnes er svært skuffet over avgjørelsen. Fagforeningsleder Frode Bødker i Bergen brannvesen tar langt sterkere ord i munnen.

— Vi har drevet denne tjenesten til beste for bergenserne. Vi har hatt ambulanser stasjonert på brannstasjonene rundt i byen. Det har gitt bergenserne en god ambulansetjeneste med kort utrykningstid. Jeg tror Bergens befolkning får et dårligere tilbud når Helse Bergen tar over, sier han.

50 arbeidsplasser i Bergen Brannvesen er knyttet til ambulansekjøringen. Men fordi over 100 ansatte har opplæring som ambulansepersonell, så har det gitt en langt mer fleksibel ambulansetjeneste.

— Brannfolk har kunne rykke ut på ambulanseoppdrag når de på ambulansevakt har vært ute på andre ambulanseoppdrag. Den fleksibiliteten vil Helse Bergen ikke kunne oppnå, sier Bødker.

Brannsjef Eidsnes sier at de ansatte i brannvesenet stiller seg spørsmål om hva som nå vil skje.

— Men vi vet lite om hva Helse Bergen tenker om dette, sier han.

— Kan det være aktuelt for Helse Bergen å ansatte dem som bare driver ambulansekjøring i brannvesenet?

— Det er jo et sentralt tema. Men vi vet ikke hvilke planer Helse Bergen har, sier Eidsnes.

Han ble tirsdag orientert muntlig om Helse Bergens beslutning.

- Må ansettes

Fagforeningslederen mener Helse Bergen har plikt til å overta de ansatte som bare driver ambulansekjøring.

— Dette er en virksomhetsoverdragelse. Vi kan ikke akseptere noen annen løsning, sier han.

Eidsnes sier at han synes det er veldig sent å få beskjed om at Bergen brannvesen mister ambulansekjøringen nå et år før det vil skje. Før han får mer informasjon fra Helse Bergen, kan han ikke si så mye om de budsjettmessige konsekvenser endringen vil få for Bergen Brannvesen.

— Men det er klart at med så mange ansatte som er involvert i denne tjenesten, dreier det seg om en del millioner hvert år, sier Eidsnes.

Bødker frykter tapet av kontrakten fører til en forgubbing i brannvesenet.

— Vi har hatt et stor aspirantopptak der vi nå skulle ansette folk, men jeg er redd det blir vanskelig nå. Gjennomsnittsalderen på oss som jobber i brannvesenet er 48 år, og den kommer til å stige nå.

- Kjempejobb

Informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen sier at det var administrasjonen i Helse Bergen som tok beslutningen om selv å overta ambulansekjøringen i Bergen. I dag er det vanlig i det største byene at helseforetaket selv driver ambulansekjøringen.

— Bergen Brannvesen har gjort en kjempejobb ned ambulansekjøringen. Endringen skyldes ikke misnøye med måten tjenesten er utført på. Men det er nye tider og vi ønsker en bedre samordning og en bedre kontroll med hele ambulanseflåten, sier informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen.

Mona Høgli sier at ingen i Helse Bergen foreløpig kan kommentere uttalelsene fra brannsjefen og fagforeningslederen i Bergen brannvesen om hva som vil skje med de ansatte i brannvesenet som driver ambulansekjøringen i dag.

— Alle spørsmål i forbindelse med overtakelsen vil bli behandlet på en ryddig og ordentlig måte. Det har vi nå ett år på oss til å avklare, sier hun.