Ventilasjonsanlegget greide ikke å suge ut røyken fra de nederste parkeringsdekkene. Dessuten kom det røyk inn i trappegangene.

— Vi vil ha svar på om disse to forholdene skyldes en teknisk svikt, eller om det installerte utstyret i garasjen ikke er tilstrekkelig utnyttet. Vi vil også se på kravene til brannsikring av garasjen, sier brannsjef Helge Eidsnes.

Feil trykk

Ved røykutvikling på parkeringsdekkene, skal overtrykk inne i trappegangene hindre røyk i å trenge inn i disse rømningsveiene. Brannvesenet fant ut at det var undertrykk, og ikke overtrykk i trappehusene. Dermed sivet det røyk inn.

Røykøvelsen fant sted etter initiativ fra Klostergarasjen og Parkeringsselskapet.

Klostergarasjen gikk allerede søndag i gang med å undersøke hva som sviktet.

— Vi fant feil på en komponent i trappehusene. Dette er nå ordnet, sier Klostergarasjens styreleder, Arne Jacobsen.

I en ny røyktest som Brannvesenet utførte, kom det ikke røyk inn i trappehusene.

Møte med entreprenøren

Klostergarasjen og Bergen Parkeringsselskap har kalt inn hovedentreprenøren Veidekke og en del underleverandører til et møte i dag. Der blir problemene drøftet, og spørsmålene fra Brannvesenet tatt opp.

Etter testen søndag ble det stilt spørsmål ved om Klostergarasjen virkelig har et anlegg som suger ut røyk.

— Vi har et utsugingsanlegg, men vil selvsagt se nærmere på hvordan dette er prosjektert og hvordan det skal fungere, sier styreleder Arne Jacobsen.

Hyppigere kontroller

Han understreker at selskapet tar problemene alvorlig.

— Sikkerheten har topp prioritet, det må ingen være i tvil om. Jeg regner med at helgens øvelse, og det faktum at vi fant feil i en komponent i trappehusene, vil føre til hyppigere kontroller. Dette er noe vi vil drøfte med Bergen Parkeringsselskap, som har ansvaret for driften av garasjen, sier Jacobsen.

I løpet av uken regner brannsjef Helge Eidsnes med å få svar på forholdene han har bedt Klostergarasjen om å redegjøre for.

— Jeg vil berømme både Klostergarasjen og Parkeringsselskapet for handlekraft. Vi har en god dialog, og de rettet fort opp i noen av forholdene som ble avdekket under øvelsen, sier brannsjefen.

ØVELSE: Brannøvelsen ble avholdt søndag formiddag. FOTO: VEGAR VALDE