— Vi tok opp dette problemet med kommunen i et møte før jul. Der sa vi at vi ønsker at hospitsene skal ha et høyere sikkerhetsnivå, og anbefalte kommunen å stille flere krav til eierne, sier avdelingsleder Anders Leonhard Blakseth ved brannforebyggende avdeling i Bergen Brannvesen.

Han er bekymret over at enkelte hospits ikke blir kontrollert jevnlig.

— Vi har hatt en del branntilløp i hospitser, og derfor ønsker vi bedre tilsyn med disse boligene, sier Blakseth.

Bolig eller overnatting?

Problemet ligger i tolkningen av Brannvernloven, der det heter at «særskilte brannobjekter» skal ha jevnlig tilsyn. Et særskilt brannobjekt defineres som et sted med «fare for tap av mange menneskeliv». I Bergen har loven tradisjonelt blitt forstått slik at større overnattingssteder regnes som særskilte brannobjekt

— Det betyr at hoteller, barnehager, sykehus, diskoteker, omsorgsboliger blir kontrollert minst en gang i året. Det samme blir de større hospitsene. De hospitsene som har mindre enn ti boenheter, regnes derimot ofte som vanlig bolig, forklarer Blakseth.

Vanlige boliger skal kun kontrolleres dersom de har ildsted, og da bare hvert fjerde år.

Av hospitsene i Bergen er tre registrert som særskilt brannobjekt. Andre er aldri kontrollert av brannvesenet (se faktaboks). BT besøkte i går flere av hospitsene som kommunen har avtale med, og så at den bygningsmessige kvaliteten er høyst varierende.

- Huseiers ansvar

Heller ikke kommunen gjennomfører jevnlige kontroller av hospitsene de har kvalitetsavtale med, medgir Magne Ervik, seksjonssjef for sosial og barnevern i Bergen kommune.

— Vi kontrollerer i forbindelse med opprettelsen og fornyelsen av en slik avtale. Det er huseiers ansvar å oppfylle kravene til brannsikkerhet. Vi reagerer dersom vi får tips og henvendelser om at noe ikke er som det skal, sier Ervik.

Blakseth mener kommunen har et moralsk ansvar for sikkerheten, siden den tildeler og godkjenner bostedet. Ervik sier at avtalen de har med hospitsene skal holdes.

— Det går klart frem av kvalitetsavtalen at stedene må oppfylle alle brannforskrifter. Det er uholdbart dersom det ikke skjer, og da må vi vurdere om vi skal fortsette å benytte oss av tilbudet, sier Ervik.

Røykvarslere uten batteri

Mandagens brann i et hospits i Skottegaten skjedde i en bygning som ikke er regnet som særskilt brannobjekt. Likevel ble hospitset kontrollert i fjor etter at eier ba om det. Da ble det funnet en avstengt rømningsvei, noe som ble ordnet på stedet. Brannvesenet vet ikke om huseieren har brutt noen forskrifter.

— Det er funnet en del røykvarslere uten batteri, men ifølge forskriftene er det ikke eiers ansvar å sørge for batteriene. Det er det beboerne som selv må gjøre, sier Blakseth.

Det er på det rene at det har vært brannslukkingsutstyr i huset. Den planlagte inspeksjonen av brannstedet i går ble utsatt fordi Brannvesenet ikke fikk gjort en avtale med politi og eier.

IKKE KONTROLLERT: Hospitset i Skivebakken 24 har ikke plikt til jevnlig tilsyn avbrannvesenet. Likevel har eieren fått gjennomført tilsyn.
HOSPITSBRANN: Hospitset i Skottegaten er stengt etter brannen mandag, og kommunen må finne nye steder åplassere de åtte beboerne. Brannen startet trolig i en komfyr på kjøkkenet. En kvinne fikk lettere røykskader ibrannen.