Brannen i det elektiske anlegget ble meldt klokken 23.03. De første meldingene virket dramatiske, men situasjonen skal ha roet seg raskt.

Ingen personer er skadet, ifølge brannvesenet, og det er uklart om det har vært ild løs.

Brannmannskapene fryktet at branntilløpet kunne føre til utslipp av farlige kjemikalier, men dette ble etter alt å dømme unngått, ifølge vaktkommandør Arne Corneliussen i Bergen brannvesen.

Boliden Odda AS (tidligere Norzink og Outokumpu Norzink) er en produsent av sinkog aluminiumfluorid med fabrikk på Eitrheimsneset i Odda. Fabrikken produserer også svovelsyre og anhydritt, ifølge Wikipedia.

Klokken 00.01 opplyser brannvesenet på Twitter at brannen er slukket.