Det var klokken 00.17 brannvesenet fikk melding om at en automatisk brannalarmhadde utløst seg på kapellet nedenfor Haukeland sykehus. De rykket omgående ut,og ble møtt av alarmen. Da bt.no var på stedet ved 00.30-tiden, gikk denfortsatt.

To brannmenn gjennomsøkte kapellet, men konstaterte at her var det verkenrøyk eller ild.

— Det er meldt tilbake at det var steam som forårsaket alarmen. Ogsåinnbruddsalarmen ble utløst, opplyser underbannmester Stig Tetler.

Tre kvarter etter meldingen returnerte brannbilen til hovedstasjonen.

— Er det ofte dere rykker ut til et kapell?

— Nei, det hender, men det er ikke ofte, svarer Tetler.