Like etter klokken 8 meldte sikkerhetsavdelingen vedHaukeland sykehus at det var røyk og svilukt i et heisrom i 8. etasje.

— Vi har rykket ut, bekrefter vaktkommandør Arne Corneliussenved Bergen brannvakt.

Men etter kort tid kunne brannfolkene slå fast at det ikke var brann. Røyken og svilukten skyldtes varmgang rundt en heisbrems.