Det skal ha veltet røyk ut av et kjellervindu i en leilighet i Storhammeren.

Da brannvesenet kom frem, var brannen allerede slokket.

Fire personer i etasjen over kom seg ut for egen maskin. De to som bodde i kjellerlieligheten var ikke til stede da det begynte å brenne.

— Skadene skal være mindre, opplyser brannvesenet.