Brannen viste seg å være tørrkoking på komfyren, som raskt ble slukket.