Torsdag kveld fikk brannvesenet melding om tre branner i sentrum i løpet av kort tid. Den siste meldingen om brannen på Lepramuseet ble meldt klokken 20.31. Fire minutter etter at den siste brannalarmen var utløst, klokken 20.35, meldte en kvinne seg hos politiet og tok ansvar for de tre brannene.

Sjef for brannavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon, Knut Ellertsen, vil kun opplyse at den siktede kvinnen i 40-årene møtte alene i kriminalvakten torsdag kveld. Vakten ligger i politihusets første etasje. — Hvordan fremsto hun da hun meldte seg?

— Akkurat det vil jeg ikke gå inn på før vi har fått samlet alle trådene, sier Ellertsen.

Ikke sammenheng med andre sentrumsbranner

Over 90 mannskaper og tilsammen 25 biler var direkte eller indirekte involvert i de tre samtidige brannene.

Brannavsnittsjefen sier at politiet så langt ikke ser torsdagens tre branner i sammenheng med andre branner i sentrumsområdet - verken i det siste eller tidligere år.

— Vi har hatt en del branner i sentrum i det siste, blant annet i konteinere og søppelspann, i biler og inne i hus. Men det er en annen type modus ved disse brannene enn det vi så torsdag kveld.

— Så har det vært mange branner i Loddefjord-området. Vi har ikke diskutert gårsdagens tre branner i sentrum med våre kolleger i Loddefjord. I etterforskningen konsentrerer vi oss nå om de tre brannene, og ser foreløpig ingen sammenheng mellom den siktede kvinnen og andre branner eller branntilløp i Bergen.

- Frykter dere at pyromane kan gå løs i tilknytning til branner i Bergen de siste månedene?

— Nei. De branntilløpene som har vært i sentrum, har stort sett hatt plausible årsaker. Mange av brannene har vært innebranner med tekniske årsaker, der det ikke har vært tema om de er påtent.

Fremstilles lørdag

Fredag ettermiddag hadde kriminalteknikerne gjort seg ferdige på alle de tre brannåstedene fra torsdag kveld. Den mordbrannsiktede kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling i Bergen tingrett klokken 11.30 lørdag. Hun har fått oppnevnt advokat Kaj Wigum som forsvarer.Wigum sier til BT i 14-tiden fredag at han ikke har fått dokumentene i saken og at han ikke vil uttale seg før det.

Kvinnen som startet brannene i sentrum i går, er også siktet for en brann på Sotra denne uken. Hun erkjenner de faktiske forhold.

Tre andre branner

De tre brannene førte til storuttrykning fra brannvesenet. Fem brannstasjoner rykket ut. Forutenom hovedbrannstasjonen, rykket også brannstasjonene på Laksevåg, i Fana, i Sandviken og i Åsane ut. Ekstra mannskaper ble satt inn.

Også brannmannskaper fra nabokommunene Askøy, Osterøy og Lindås bidro.

Torsdag ble det meldt om tre andre branner i sentrum. Klokken 21.22 ble det meldt om røyk i et ventilasjonsanlegg i Vestre Torggate. Klokken 23.35 utløste matlaging brannalarmen i Harald Hårfagres gate. Like over midnatt ble det meldt om brann i en container på en ballplass i Mårdalen.