— Jeg håper du forstår hvilken sjanse du nå får. Det er helt på grensen, sa statsadvokat Benedicte Hordnes i Sunnhordland tingrett i dag.

Påstanden om maksimal samfunnstraff innebærer 420 timer som skal gjennomføres på halvannet år. Følger han ikke vilkårene som settes av Kriminalomsorg i frihet, vil straffen bli gjort om til ubetinget fengsel.

— Riset bak speilet er der, kommenterte Hordnes. Hun satte også frem krav om erstatning for brannofrene på vel 400.000 kroner.

Forsvarer Kjell Steinsbø la ned påstand om frifinnelse for tiltalens punkt om mordbrannforsøk. Han vil også at erstatningskravet lempes og at 17-åringen blir frifunnet for krav om oppreisning.

— Det er en ensom, trist gutt som sto utenfor og ble mobbet. Det er en gutt med lite innsikt i det han har gjort. Han var bare 15 og et halvt år, da det skjedde. Jeg stiller spørsmål ved om han virkelig kan dømmes etter mordbrannparagrafen, sa Steinsbø i sin prosedyre.

Lena Vermedal