Brannsjef Helge Eidsnes er også lite tilfreds med situasjonen.

— Mannskapene har svært dårlige forhold. Stasjonen er trang og er altfor liten. Vi må spesialbygge biler til garasjene og vi har ikke plass til bilene som naturlig hører til her.

— For eksempel var det meningen at den nye hovedstasjonen skulle ha plass til alt materiell og alle bilene fra Årstad, men nå legges den stasjonen ned før spaden er satt i jorden for ny hovedstasjon. Vi må plassere biler og utstyr på flere stasjoner og lagre snorkelbilen uten bemanning i Åsane. Det betyr at to av våre fire snorkelbiler har gått over i reservebilparken.

Svekket brannberedskap

Brannsjefen er bekymret over at beredskapen ved nedleggelse av Årstad blir svekket, spesielt problematisk blir det i området fra Årstad distrikt, som omfatter 36.000 personer og i hele Fana brannstasjons distrikt.

Årstad fungerte som reservestasjon for Fana. Nå må utrykningskjøretøyene som skal assistere Fana brannstasjons to biler sendes fra sentrum.

— Vi har en ganske bra beredskap fra sentrum og nordover med tre stasjoner, mens vi har bare én stasjon på 93.000 innbyggere sørover fra sentrum til bygrensen mot Os, sier brannsjefen.

Hovedverneombud Kjell G. Jacobsen mener brannfolkene holdes for narr.

— Det kan virke som politikerne ikke er særlig godt kjent med arbeidsmiljøloven.

Vi er i årevis lovet en ny hovedstasjon, men nå er byggingen utsatt i to år til.

Dagens forhold for de ansatte er under enhver kritikk og beredskapen lider under forholdene, hevder Jacobsen.

— Hadde det ikke vært for mannskapenes innsats og vilje til å redde liv, tør jeg ikke tenke på hvordan brannberedskapen i Bergen ville ha vært.

Kritisk til politikerne

Jacobsen karakteriserer nedbyggingen av beredskapen som meget betenkelig. Han viser til hva som skjedde i Trondheim. Brannvesenet ble dramatisk nedbygd, men skal nå bygges opp igjen for 32 millioner kroner etter brannen som la et kvartal verneverdig trebebyggelse i aske.

— Egentlig er bystyrets beslutning om nedleggelse av Årstad og reduserte bevilgninger en mistillit til brannsjefen. Hans rapport og vurderinger er kort og godt lagt pent til side. Men han har brannfolkenes støtte, sier Jacobsen.

Kritikkverdige forhold

Han lister opp kritikkverdige forhold:

n Det elektriske anlegget er et lappverk.

n De hygieniske forholdene er utilfredsstillende.

n Smijernsspirer på taket har løsnet og ramlet i asfalten.

n Vask og ukentlig vedlikehold av biler kan ikke utføres i store deler av vinteren.

n Gymsalen er uten dusjer.

n Økende rotteplage.

n Råtne vegger, dårlig gulvbelegg og dårlig ventilasjon.

n Sopp, fukt og råteskader.

Nytt tilsyn planlagt

Avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har ikke tenkt å la Bergen kommune slippe lett.

— Vi har planlagt nytt tilsyn til høsten og vil da undersøke om kommunen har fulgt opp våre krav fra forrige gang. Problemene knyttet til hovedbrannstasjonen skal tas opp og vi kommer til å påse at alle krav knyttet til lover og forskrifter blir fulgt, sier Mørch Andersen.

I den forrige tilsynsrapporten var konklusjonen at Bergens hovedbrannstasjon ikke holder lovens krav.