Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit foreslår å bruke Årstad brannstasjon blir brukt som midlertidig barnehage i en tre års periode. Brannstasjonen skal fraflyttes i mai 2007, og målet er at den blir ferdig ombygget i løpet av året.

– I forbindelse med arbeidet med full behovsdekning i 2007, fremstår Årstad brannstasjon som et meget godt egnet bygg til bruk som midlertidig barnehage, skriver byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit i en pressemelding.

Stort behov for plasser

Kommunen har planer for å etablere 2300 nye plasser i løpet av høsten 2006 og hele 2007. Av disse er 450 midlertidige plasser.

– Det er et stort behov for barnehageplasser i Årstad bydel. Antall plasser er anslått til 120, avhengig av hvor stort uteareal som blir godkjent til bruk for en midlertidig barnehage, opplyser Tveit.

Årstad brannstasjon er på rundt 1000 kvadratmeter.

De midlertidige barnehagene skal ikke være i bruk lenger enn tre år. I løpet av denne perioden kan det vurderes om barnehagen bør bli permanent.

Byrådet skal behandle saken i sitt møte i neste uke.

Fra brannmenn til barnehagebarn? Årstad brannstasjon blir bygget om dersom byråden får det som han vil.
ANNE GRETHE DAHL (arkiv)