Torsdag formiddag bekreftet fraksjonsleder i komité for miljø og byutvikling, Eiler Macody Lund, overfor bt.no at bystyregruppen i Frp er imot at Bybanen skal gå over Bryggen ut av sentrum mot Åsane.

Han forklarte at partigruppen har hatt nye møter om trasévalgene, og kommet frem til et soleklart standpunkt om å si nei til å bruke Bryggen.

— Det standpunktet vil stå til Dovre faller. Det skal mye til før vi snur, sa Eiler Macody Lund.Han forklarte at Frp er enig med flertallet av byens befolkning, og viste til en BT-undersøkelse som konkluderer med at 70 prosent sier nei til bybane over Bryggen. Han viste også til at Riksantikvaren er skeptisk.

— Derfor vil Frp at Bybanen skal legges i tunnel fra Peter Motzfeldts gate, sa Lund.

Byrådene sier også nei

Frps to byråder, Liv Røssland og Gunnar Bakke, bekreftet senere på dagen overfor BT at de var enige med sine partifeller i bystyret om at Bryggen ikke er et alternativ for Fremskrittspartiet. Både Bakke og Røssland bekreftet i praksis at de er uenige med byrådsleder Monica Mæland (H) som i sommer flagget at hun vil ha bybane over Bryggen.

— Det er for prematurt å konkludere før vi får vite hva fagfolkene mener i sine utredninger. Vi må få vite hva som er mulig og ikke mulig. Og vi må få kunnskap om kostnader, sa byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) da BT konfronterte ham med uttalelsene fra Frp. Han bekreftet at verken han eller Kristelig Folkeparti har konkludert ennå.

Skansen meget overrasket

Høyres leder i komité for miljø og byutvikling, Dag Skansen, uttrykte forbauselse over at Frp kunne konkludere før fagfolkene har utredet.

— Jeg synes det er meget spesielt at Frp kan være så bombastiske nå. Jeg trodde politikere skulle diskutere på faglig grunnlag. Og grunnlaget er ikke kommet ennå, sa Skansen da han hadde hørte hva Frp hadde sagt.

- Men din egen byrådsleder gikk jo inn for Bryggen allerede i sommer?

— Jeg uttalte da at jeg gjerne skulle sett en litt mindre kategorisk holdning fra Mæland før vi tar debatten i Høyre. Og den debatten har vi ikke tatt ennå. Den kommer når de faglige grunnlagene er på plass, sier Skansen.

- Men du har selv antydet at du ikke er for Bryggen-alternativet?

— Jeg har ikke vært bombastisk. Det kan jo hende at det ikke finnes andre alternativer enn Bryggen. Det vet vi ikke ennå. Derfor reagerer jeg på uttalelsene fra Frp, sier Skansen.

Frp slukket branner

Torsdag ettermiddag tok byråd Liv Røssland kontakt med BT igjen. Da sa hun at det var ukjent for henne at Frps bystyregruppe likevel hadde konkludert. Men tidligere på dagen hadde hun sagt seg enig med bystyregruppens nei til bybane over Bryggen.

— Vi har drøftet alternativene internt i gruppen vår. Og det er bred enighet om at Frp er imot bybane på Bryggen. Men Eiler Macody Lund har tatt munnen litt for full. Vi har nemlig ikke offisielt konkludert. Det er viktig med tverrpolitisk enighet. Vi må få vite hva våre kolleger i byrådet (Høyre og KrF) mener, før vi konkluderer, sier Frps gruppeleder i bystyret, Tor A. Woldseth.

- Så det rette er at Frp er imot Bryggen-alternativet, men ikke offisielt?

— Ja, vi har ikke offisielt konkludert.

Planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen, bekrefter at det er mulig å bygge bybane over Bryggen.

— Verken når det gjelder havnivå, antikvariske hensyn eller veitrafikk har vi sett noe som tilsier at det er umulig, sier han.

Han vil utdype utsagnet overfor byrådet mandag.

Diskuter saken under: