Elektrikeren er russisk.

Skadene oppstod da en elektrisk tavle om bord i båten eksploderte.