Rakettforbud? Si din mening!

– Forslag om det vil ikke komme fra meg. Mine uttalelser er blitt spisset i mediene slik at det kunne virke som om jeg går inn for et totalforbud. Sentrale politikere er de eneste som i tilfelle kan bestemme et totalforbud, sier han til bt.no.

Begrenset lokal styring

– I dag er bruk av nyttårsraketter lovlig i Norge. Kommunene har ikke hjemmel for å forby rakettbruk. Lokale myndigheter kan bare bestemme begrensninger i bruken. Eksempler på slike lokale begrensninger er at det i Bergen for tre år siden ble innført forbud mot privat rakettoppskyting innenfor bompengeringen. Det tiltaket ble godt mottatt av publikum, sier Eidsnes.

Som en prøveordning ble salget av nyttårsraketter begrenset til 30. og 31. desember i Hordaland og Rogaland ved dette årsskiftet. Normalt har det vært tillatt å selge slike varer fra og med 27. desember.

– Erfaringene med denne ordningen er meget gode, så gode at den kan bli permanent. Publikum har tatt godt imot denne begrensningen i salget, sier brannsjefen.

Felles oppskytning

– Sett fra brannvesenets side ville det være en fordel om det ble arrangert felles oppskytinger. Da vi for tre år siden innførte forbud innenfor bompengeringen, gikk næringslivet sammen om en felles oppskytning. Det ble en ubetinget suksess, som de ikke har gjentatt de to siste årsskiftene. Et initiativ fra næringslivet om å finanseiere slike felles oppskytninger kunne bidra til å dempe det risikofylte misbruket. Men det ville ikke løse problemet. I den vanskelige økonomiske situasjon kommunene er i, er det urealistisk å gå inn for at de skal bli bedt om å bruke penger på slike felles rakettoppskytninger, sier Eidsnes.

Svekket beredskap

– Helt spesielle forhold som gjorde at det ble så mange gressbranner i Hordaland denne nyttårsaftenene, sier brannsjefen.

– Normalt er bakken våt eller dekket med snø denne kvelden. Nå var det knusktørt og lett antennelig på bakken. Det førte til at det ble ringt inn 1000 nødtelefoner i Hordaland i løpet av timen før og de to timene etter midnatt. Dessverre klarte vi ikke å følge opp alle henvendelsene, sier han.

– Hvor store ekstrakostnader fikk brannvesenet på grunn av alle utrykningene nyttårsaften?

– Økonomisk var det ikke en ekstra påkjenning. Vi hadde som vanlig ekstra bemanningen nyttårsaften. Det verste med små mange utrykninger til småbranner er at vi risikerer å komme for sent til en eventuell stor og krevende brann, sier brannsjef Helge Eidsnes.