Det er ikke lenger tvil om at drømmen om brannmuseum i Hovedstasjonen går i oppfyllelse. Dermed kan entusiastene blant pensjonerte og nåværende mannskaper i Bergen Brannvesen, brannsjef Helge Eidsnes, styret for Bergen Brannhistoriske Stiftelse og konserndirektør i Gjensidige med ansvar for Vestlandet. Ove Ådland, og mange andre bergensere juble.

Byrådet ønsker et brannmuseum i Rådhuskvartalet etter at brannvesenet er flyttet til den nye stasjonen på Nygårdstangen.

Trygve Johnsen i byrådsavdeling byutvikling er leder for en intern arbeidsgruppe som har fått et oppdrag av byrådet. Oppdraget går ut på å vurdere fremtidig bruk av Rådhuskvartalet. Kvartalet består av Hovedstasjonen, den fredete Hagerupsgården og det gamle fengselet.

Johnsen sier til Bergens Tidende at arbeidsgruppen arbeider etter føringene i budsjettet og kulturarenaplanen.

Politiske føringer

– Alle politiske føringer går ut på at det skal etableres et brannmuseum i Rådhuskvartalet. Vi ser for oss at i hvert fall Hovedstasjonen blir brukt til dette. Men om Hagerupsgården også skal inngå i museet, har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi ser på andre bruksalternativer for de ulike bygningene i kvartalet. Vårt forslag blir overlevert byrådet på nyåret. Deretter skal politikerne ta stilling til våre anbefalinger, sier Johnsen.

Blant entusiastene som i lang tid har arbeidet for å få til museet, er optimismen stor. I forbindelse med at det i går ble åpnet en utstilling av historisk brannmateriell i Gjensidigegården i Sandviken, la drivkreftene bak museumsplanene overfor BT ikke skjul på at de nå ser lyst på utsiktene for å få realisert den gamle drømmen.

– Viktig informasjon

Gjensidige-direktør Ådland sa det slik:

– Jeg regner med at det kommer et brannmuseum i Rådhuskvartalet. Det er viktig at kommende generasjoner får informasjon om alle storbrannene som har herjet Bergen, og hvilket utstyr brannvesenet har brukt opp gjennom hundreårene til bekjempelse og forebygging av branner. Jeg håper det i museet blir fokusert på brannforebyggende tiltak, sa han.

Flink å forebygge

– Bergen Brannvesen gjør en fremragende innsats for å forebygge branner. Brannstatistikkene viser at tallet på branner her i byen ligger langt under landsgjennomsnittet. Noe av årsaken til dette er brannvesenets forebyggende virksomhet. Gjensidige samarbeider med Bergen Brannvesen om brannforebyggende undervisning for alle 6. klassinger i byen. Dette har vært en suksess og vil nå bli kopiert i alle bykommuner på Vestlandet, sa Ådland.

I går ble en tiårig samarbeidsavtale mellom Gjensidige og Bergen Brannhistoriske Stiftelse forlenget med tre nye år. Avtalen gir stiftelsen 20.000 kroner årlig til sine prosjekter. Stiftelsen låner ut noe av sitt unike, historiske brannmateriell til en utstilling i forsikringsselskapets vestibyle. Blant klenodiene er Madam Felles brannbøtte.

Silje Katrine Robinson