Før helgen vraket medlemmene i Bergen Brannvesens fagforening en skisse til lokalt lønnstilbud fra administrasjonen i Bergen brannvesen. Inntil partene kommer til en løsning, vil de 180 operative brannmannskapene i Bergen nekte å jobbe overtid.

— Det er nå en større fare for at branner kan utvikle seg mer enn ved en normal bemanning, sier fagforeningsleder Lasse Westby i Bergen brannvesen.

- Kan true beredskapen

Ifølge brannordningen i Bergen skal det til enhver tid være minst 37 brannmenn på vakt. Denne minimumsregelen er bestemt av brannsjefen i Bergen og basert på risikoen knyttet til potensielle branner i tett trehusbebyggelse.

  • I verste fall vil ikke brannsjefen ha nok mannskap til å kunne oppfylle brannordningen, sier Westby.

Brannmannskaper kan bli pålagt å jobbe overtid, men ifølge fagforeningslederen kan de ikke beordres til å jobbe mer enn 48 timer i uken. I dag jobber brannmannskapet i snitt 42 timer uken. Dermed er det ifølge Westby ikke mye å hente på pålagt overtid.

Krangler om tillegg

Westby sier det er flere årsaker til at brannmannskapet har nektet å godta den lokale særavtalen. Ett av punktene gjelder et utrykningstillegg på 15 kroner timen som er forhandlet frem i sentrale forhandlinger.

Bergen kommune, som er brannmennenes arbeidsgiver, vil ifølge fagforeningen avkorte dette utrykningstillegget mot et fast tillegg på 15.500 kroner som brannmennene i Bergen i dag mottar.

En annen sak partene krangler om, er om brannmannskapet skal bli pålagt å bære personlige varslere på fritiden uten å bli kompensert for dette.

Westby mener hans medlemmer tidligere har strukket seg langt, og viser blant annet til at de har gått med på å jobbe en vakt i sommerferien for å begrense overtidsbruken.

  • Hvis Bergen brannvesen fortsatt vil at vi skal jobbe om sommeren, forventer vi et mye bedre tilbud, sier Westby.

- Ivaretar beredskapen

Konstituert brannsjef Karl Otto Nesdal ønsker ikke å kommentere forhandlingene og innholdet i disse.

— Vi har de siste månedene hatt en rekke møter med Maskinistforbundet om den lokale særavtalen for brannfolkene. Den prosessen er vi midt oppi, sier han.

Nesdal vil heller ikke kommentere at brannfolkene nå nekter overtid.

  • Det må du spørre dem om, sier han.
  • Så folk skal ikke bekymre seg for brannberedskapen i Bergen?
  • Slik situasjonen er nå, ivaretar vi brannberedskapen. Det er en fortløpende vurdering alt avhengig av situasjonen. Fredag var vi under minimumsberedskapen, fordi vi ikke fikk tak i folk. Da ble det iverksatt flere kompenserende tiltak, sier han.

Torsdag vil brannvesenet og kommunen starte de formelle forhandlinger om revidering av avtalen.

FOTEN NED: De 180 operative brannfolkene i Bergen nekter nå overtidsarbeid, sier fagforeningsleder Lasse Westby. Overtidsnekten er en protest mot en skisse til lokalavtale fra administrasjonen i Bergen brannvesen.
Rune Nielsen