Hvis de nå ikke får en avtale om å få overta den gamle hovedbrannstasjonen, vil de begynne å selge veteranbrannbilene de har samlet gjennom mange tiår.

Et stort antall brannmenn ved Bergen Brannvesen – mange er pensjonerte, mange er fortsatt yrkesaktive – har gjort en kulturhistorisk innsats det står respekt av. De har tatt vare på og vedlikehold 14 veteranbrannbiler, pumper og annet historisk verdifullt utstyr. Selv hevder de at de har Europas største samling av brannbiler og annet utstyr.

I flere år har Bergen Brannhistoriske Stiftelse vært den formelle eier av den verdifulle samlingen. Stiftelsen har ønske om å lage et brannmuseum i den gamle hovedbrannstasjonen. Til tross for mange fagre løfter fra flere sentrale bypolitikere, har stiftelsen ennå ikke fått løfte om å få overta den staselige, røde bygningen midt i hjertet av sentrum.

– Vi er drittlei

– Vi er drittlei, sier en av ildsjelene bak museumsplanene, underbrannmester Øyvin Konglevoll.

Konglevoll fikk nylig Bergen kommunes pris for kulturvern for mangeårig innsats for fartøyvernet i Berge og Vestlandet, og for Bergen Kystlag, Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen Brannhistoriske Stiftelse, Løen storband og Brannkorpset.

– Politikerne har holdt oss for narr. Våre folk har gjort en kjempeinnsats med å ta vare på og vedlikeholde både biler, utstyr og hovedbrannstasjonen. Nå har politikerne somlet lenge nok. Tiden er moden for at politikerne bestemmer seg, sier han.

Truer med salg

– Selvsagt håper og tror vi at de vil si ja til at vi får overta bygningen. Men sier de nei, vil vi avertere bilene og utstyr til salgs. Det er flere brannmuseer i Norge som vil være interessert i å få kloen i disse klenodiene, sier Konglevoll.

– Vi vet at det er politisk flertall i bystyret for at vi skal få overta bygningen. Men Høyre holder igjen slik at Byrådet ikke vil gi oss et svar. Nå er tålmodigheten vår slutt. Vi forlanger svar fra Byrådet, sier Konglevoll.

Han legger til at Byrådet tar feil hvis de tror at det vil koste kommunekassen store summer hvis stiftelsen får bygningen.

Les mer om saken i Bergens Tidende i morgen.

Larsen, Bjørn Erik
Larsen, Bjørn Erik