— Det er snakk om et toetasjers hus med fire leiligheter, sier vakthavende ved 110-sentralen i Hordaland.

Litt senere er den dramatiske meldingen kraftig nedjustert.

Pipebrann

— Det ser ut til at dette koker ned til en pipebrann, sier Trond Jargren, vaktkommandør i Bergen brannvesen.

I politiets logg, som ble sendt ut klokken 12.58, står det:

«Melder tilbake at det er en person som har fyrt opp i en ovn. Alt ok.»

— Vi er ikke sikre på hva som har skjedd, men vi fikk melding om røyk frataket, sier brigadeleder Kjell-Ove Christophersen.

— Det er bekreftet at det har vært fyrt inne, og det er jo lov.Meldingene kom fra folk som gikk forbi, så det har nok vært en del røyk.Vi har kontrollert huset og pipen og ikke funnet mer varme enn normalt noested. Nå kommer feier og kontrollerer, sier Christophersen.

Store styrker

Ved brannmelding i Bergen rykkes det ut med 12mannskaper fra hovedstasjonen og 6 fra Sandviken. I tillegg kom det mannskaper fra Fana, men de returnerte.