Det var brannsjefen i Gulen som ba om assistanse fra Bergen da tankene i Sløvåg eksploderte. Før mannskapene gikk i gang med sitt arbeid, fikk brannvesenet informasjon om innholdet i tankene fra blant andre representanter for Vest Tank.

— Vi hadde ikke grunn til å tro at noe var galt, men vi visste det var to tankbiler som holdt på med pumping av saltsyre og nafta da eksplosjonen skjedde, sier varabrannsjef Karl Otto Nesdal, som ledet mannskapene i Gulen.

Full helsesjekk

Slukningsarbeidet pågikk i 12 timer. Det var først etter retur til Bergen man ble oppmerksom på den ekstremt kraftige lukten som satt i klær og utstyr.

— På grunn av opplysninger gjennom media om at flere av lokalbefolkningen i ettertid ble syke, fant vi det riktig å gjennomføre en full helsesjekk av mannskapene som var der oppe. Det skjedde i samråd med kommunehelsetjenesten. Overlegen der la opp en undersøkelse med en intervjudel og en klinisk undersøkelse av munn, svelg, lunger etc. Det ble og tatt en rekke prøver

Ingenting i prøvene eller den medisinske undersøkelsen for øvrig ga grunn til bekymring.

Ikke videre oppfølging

— Vi har ikke hatt noen videre oppfølging etter denne undersøkelsen annet enn at vi har gitt melding om at dersom folk føler noe, så må vi få beskjed. Jeg er ikke kjent med at noen er blitt syke og vi har heller ikke sykmeldingstall som indikerer at noe har skjedd.

— Er det aktuelt med oppfølgende undersøkelser i sammenheng med de nye opplysningen som nå fremkommer om hva som var i tankene?

— Vi har ingen planer om det så lenge vi ikke har indikasjoner på at noen er blitt syke, sier Nesdal