Fagforeningsledelsen i Bergen brannvesen har sammen med sine medlemmer bestemt at de skal benytte seg av retten til å nekte overtid. Dermed vil Bergen brannvesen ikke klare å opprettholde fullt beredskap i tiden fremover.

— Vi kan oppleve en utålelig situasjon når vi går inn i den mest brannfarlige måneden i året, sier tillitsvalgt Frode Brødtker.

Høyt sykefravær

Minimum bemanning er 40 personer til enhver tid. Brødtker forklarer at det nesten hver dag brukes overtid for å opprettholde denne bemanningen.

— Årsakene er høyt sykefravær og at det ikke er ansatt nye brannmenn på over seks år, sier han, og anslår sykefraværet å være rundt ni prosent.

Nå krever brannmannskapet at turnusen endres.

— Den nye turnusen vil gi større trivsel og dermed minske sykefraværet. Dermed slipper vi å bruke så mye overtid, sier han.

Som Bergens Tidende skrev i går er dagens turnus 15 timers arbeid med 8 timer fri. Fagforeningen ønsker å forhandle frem en turnus med 24 timers arbeid og 48 timer fri, som til sammen skal gi samme arbeidsmengde som i dag.

— Vi har fått som frist av medlemsmøtet i går å komme frem til en løsning innen 13. desember. Da er det opp til brannmannskapene selv hvordan de vil reagere hvis vi ikke har fått til en løsning, sier han.

Frykter konsekvenser

— Frykter du streik?

— Det kan jeg ikke uttale meg om. Jeg frykter konsekvensene etter 13. desember, men vi vil ikke støtte en ulovlig aksjon. Dette er en svært uheldig situasjon, sier Brødtker.

Han frykter konsekvensene som lavere beredskap kan føre til, men legger til at det er brannsjefens ansvar at minimumsbemanningen opprettholdes.

— De ansatte er kommet til et nivå der de ikke orker mer overtid. Det er et resultat av brannsjefens manglende vilje til å møte våre krav, sier fagforeningslederen.

Bergens Tidende lyktes i går kveld ikke å komme i kontakt med brannsjef Helge Eidsnes.